Start-ups maken Corporate New Business Development onzinnig

Gisteren was ik als mentor aanwezig op de Final Selection Days van Startupbootcamp Amsterdam 2014. Een heerlijke vulkaan van energieke ondernemers, inspirerende mentoren en goede business ideeën. Als start-ups één ding duidelijk maken is het wel dat de tijd van de klassieke corporate new business development ver achter ons ligt.

De wijze waarop ik vroeger bedrijven als ING of Douwe Egberts begeleidde bij de creatie van new business is tegenwoordig volstrekt achterhaald. Hoe was het ook weer? In een notedop:

  1. Projectorganisatie optuigen, de leidende coalitie smeden, stuurgroep formeren, new business criteria formuleren.
  2. Ideeën genereren en uitwerken tot business opties (‘get to the right options’)
  3. Selecteren en verdiepen van businessopties tot een businessplan (‘get the options right’)
  4. Executie (‘get to market, get to profit’)
  5. Integratie in bestaande organisatie

Op papier ziet het er nog heel logisch en werkbaar uit. En dat is het ook wel.  Maar tegen de tijd dat je het volledige proces hebt doorlopen is een start-up allang in business. En zelden met de propositie die ze aanvankelijk voor ogen hadden. Door voortdurend in de praktijk te toetsen en op basis daarvan aanbod en businessmodel aan te passen wordt binnen enkele maanden de winnende propositie gevonden (‘pivoting’).

Als je dit in een groot bedrijf probeert moet het voortdurend terug naar de stuurgroep (met volle agenda’s) of wellicht zelfs de board. Je kan de uitvoerende organisatie wel een mandaat geven maar er spelen altijd andere belangen mee (zoals de vraag hoe het zich verhoudt tot de running business) en daarmee wordt het speelveld al snel te klein.

Vroeger had een groot bedrijf een kennisvoorsprong omdat binnen de muren van het bedrijf kennis aanwezig was die je daarbuiten niet kon vinden. Maar met het ontstaan van open netwerken en vrij toegankelijke informatie is dat allang niet meer zo. Het verschil wordt niet gemaakt door het idee, maar door de executie.

Dus waarom zou je nog aan zo’n new business development traject willen beginnen, corporate bestuurder zijnde? Natuurlijk, met zaken als customer journeys kun je samen met je klanten aan een verbetering van je propositie werken. Maar om tot een echt nieuw aanbod te komen ligt het tegenwoordig veel meer voor de hand om gebruik te maken van start-ups die zichzelf hebben bewezen en die de waarde toevoegen die voor jouw bedrijf relevant is.

De start-up Fuel heeft dat goed begrepen. Deze alumnus van Startupbootcamp Amsterdam 2013 koppelt startups aan bedrijven.

Corporate New Business Development anno 2014? Just go start-up shopping!