Strategisch management consultancy

Internet heeft een enorme impact op vele uiteenlopende branches. Van uitgeverijen tot retail tot accountancy. Nieuwe concurrenten dienen zich aan. Met andere oplossingen voor dezelfde klantvragen. Niet altijd beter, wel vaak goedkoper. Dit zet marges onder druk. Bestaande machts en marktverhoudingen zijn in beweging.

Dit vraagt om een helder beeld van de stand van zaken. Van uw bedrijf in relatie tot haar klanten, concurrenten en andere externe ontwikkelingen. Een beeld om heldere strategische keuzes op te baseren. Keuzes die het blijvende succes van uw bedrijf waarborgen.

Aanbod
ZYTA faciliteert u hierbij, met:

 • Kwalitatief markt onderzoek: identificatie succesfactoren in veranderde markten
 • Strategische analyse, voorstellen herpositionering, formuleren business opties
 • Architectuur strategische processen die leiden tot de nieuwe koers van de onderneming
 • Begeleiden sessies voor visievorming, strategieformulering
 • Second opinion onderzoek performance en strategische plannen
 • Business intelligence: genereren en bewerken informatie (intern, extern) die noodzakelijk is voor strategische besluitvorming
 • Inhoudelijke strategie advisering op basis business intelligence
 • Marktonderzoek, met name kwalitatief (belangrijkste marktspelers, innovaties, et cetera)

Expertise en ervaring

 • Architectuur en begeleiding strategieconferentie waarin de directievoorzitters van de bedrijven van de ING Groep (ING Bank, Postbank, Nationale Nederlanden, et cetera) de Europastrategie hebben geformuleerd
 • Architectuur strategietraject en begeleiding divisiedirectie Friesland Foods Domo bij strategische planvorming na de fusie
 • Begeleiding directieteam van Hogeschool Windesheim bij visievorming
 • Begeleiding De Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer bij strategische oriĆ«ntatie op de toekomst
 • Begeleiding zeven kleinere woningbouwcorporaties in strategietraject voorgenomen fusie
 • Business intelligence HRM dienstverlener en advisering strategische koers komende vijf jaar
 • Second Opinion performance en portfolio ICT bedrijf in opdracht van de holding