Ontwikkeling van business plannen

Een businessplan is de stap die een idee transformeert tot business. In een goed businessplan zijn strategische keuzes omgezet in concrete acties, Je weet wat je te doen staat en waarom.

Aanbod
ZYTA levert u desgewenst:

  • Kwalitatief marktonderzoek new business, aangevuld met eigen gutfeel over de marktkansen
  • Leveren businessplan met de benodigde strategische informatie voor een go/no beslissing voor een new business launch
  • Opstellen lanceringsplan waarmee new business direct kan worden geinitieerd.
  • Van plan naar actie: zie start-up management

Expertise en ervaring

  • Marktonderzoek new business kansen in de uitgeverijmarkt in Nederland in opdracht van een mogelijke nieuwe marktspeler
  • E-business marktonderzoek en businessplan start-up C4OB, Centre 4 Organisational Behaviour
  • Opstellen lanceringsplan Permission, e-mail marketing bedrijf
  • Onderzoek naar strategische kansen die overname van een gelieerde stichting een HRM dienstverlener zou brengen
  • Onderzoek marktkansen digitale HR toepassingen
  • Onderzoek naar mogelijkheden landelijke start-up digitaal instrument voor maatschappelijk werk